نمایندگی پارسا سرویس

جنرال الکتریک – آاگ – مابه

021-۵۴۴۱۲۱۰۰

8 صبح الی 19

Untitled-1
لطفا پیش از درخواست نصب یا تعمیرات صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید.

درصورتی که پاسخ مشکل خود را نیافتید و یا ذستگاه دچار خرابی جدی بود از گرینه‌های زیر استفاده نمایید.